تصنیف بت چین – استاد محمدرضا شجریان :: بیات اصفهان

دستگاه: آواز بیات اصفهان | شعر و موسیقی: استاد علی اکبر شیدا | متن تصنیف: ای مه من ، ای بت چین ای صنم/لاله رخ و زهره جبین ، ای صنم/تا به تو دادم دل و دین ، ای صنم/بر همه کس گشته یقین ، ای صنم/من ز تو دوری نتوانم دیگر/جانم وز تو صبوری نتوانم دیگر/هر که تو را ، دیده ز خود، دل برید/رفــتـه ز خـود، تـا که رخت، را بدید/تیر غمت، چــــون به دل، مـــن رسید/هــمچو بگفــتم، کـه هــــمه کس، شنید/…

Source link

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.