مرگ مانکن جوان هنگام رژه مد در برزیل

مدل جوان برزیلی در حال خروج از صحنه بود که بیهوش شد و به زمین افتاد؛ تماشاگران این شو تا لحظاتی فکر می کردند بیهوشی او بخشی از نمایش است.

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.