روش های جهنمی روحانی برای فروش نفت

صحبت های رئیس جمهور در مورد تحریم نفتی آمریکا (وقتی روحانی برای فروش نفت ایران در شرایط تحریمی مثال قرآنی هفت درِ جهنم را می آورد)

منبع

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.