مرگ زیبا: ۷۴ نقاشی برای مرگ های سریال «بازی تاج و تخت»

مجموعهٔ مرگ زیبا، مجموعه ای از ۷۴ نقاشی است که توسط رابرت بال برای مرگ های سریال کشیده شده است. در این ویدیو بال از پروسهٔ کشیدن این آثار و فصل هشتم می گوید. www.hafdang.com

Source link

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.