توضیحات در مورد حمله نماینده تربت جام به کریمی قدوسی

توضیح نماینده تربت جام در خصوص اظهاراتش درباره تابعیت کریمی قدوسی در مجلس

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.