سخنان کوبنده وزیر امور خارجه علیه دولت آمریکا

ظریف در نشست دفاع از منشور ملل متحد و هنجارهای حقوق بین الملل در کاراکاس

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.