طنز283 ویدئوها

Oh!!!!!

نمیدونم چرا !!! دیگه حوصله ی فیلم ندارم مخصوصا ترکی منبع

مدیر شخصیت آلپ ناوروز هستن کپشن

اجی ستایش انصراف داد یعنی من مدیر و اصلی ترین و واقعی ترین و اولین آلپ ناوروز هستم و سپنتا دومین آلپ ناوروز اگه خواستید آلپ ناوروز شید باید از من اجازه بگیرید **ممنون** مدیر و اصلی ترین و واقعی ترین و اولین آلپ ناوروز= آتنالپ ناوروز دومین آلپ ناوروز = سپنتا ناوروز منبع