مدیر شخصیت آلپ ناوروز هستن کپشن

اجی ستایش انصراف داد یعنی من مدیر و اصلی ترین و واقعی ترین و اولین آلپ ناوروز هستم و سپنتا دومین آلپ ناوروز اگه خواستید آلپ ناوروز شید باید از من اجازه بگیرید **ممنون** مدیر و اصلی ترین و واقعی ترین و اولین آلپ ناوروز= آتنالپ ناوروز دومین آلپ ناوروز = سپنتا ناوروز منبع

آلپ چته؟

آلپ الان پته ؟ ها؟ فازت چیه؟ تو میخوای کیو دیونه کنی؟ ها؟ فن پیجاتو آخه بسه انقدر جذابت !! چرا آخه ؟ چرا انقدر جذابی؟ اعصابمو خورد کردی دیگه!!! غلط کردمـ عشقم❤❤❤❤❤❤ آخه منو دیوونه کردی با این جذابیت!!!!!!!! منبع

من اولین cemer baysel هســـتــم

من اولین و اصلی ترین واقعی ترین و مدیر شخصیت cemer baysal هستم کسانی که قبول دارن لطفا بـــگـــن راستی اینو فراموش نکنید درسته اولین و اصلی ترین و واقعی ترین کمر بایسل هستم اما هـــنوزم آتنالپ ناوروز هستم . عـــشـــقــــممـ هــــنـــوز آلــــپــــہ اسم کانالمم عوض نمیشه ، یعنی آتنا بایسل نمیشه همون آتنالپ ناوروز […]