ماجراى شهادت طهرانى مقدم و انفجار سايت موشكى

سریال گاندو در سکانسی از این فیلم با اشاره به تروریستی بودن انفجار سایت موشکی ایران و شهادت سردار حسن طهرانی مقدم، با پرداختن به جزییات همکاری و برنامه ریزی آمریکاها و موساد با سازمان منافقین برای ضربه زدن به دانش موشکی ایران پرداخت.سردار سرلشکر پاسدار شهید حسن طهرانی‌مقدم از بنیانگذاران اصلی صنایع موشکی جمهوری […]